De website voor al uw bedrijfsoprichtingen

Waarschuwing betreffende benaderingspogingen van “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP”

Waarschuwing betreffende benaderingspogingen van “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP”

Verschillende cliënten hebben ons geïnformeerd over het feit dat zij per brief, email of telefoon zijn benaderd door het bedrijf “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP”.

In de betreffende correspondentie zinspeelt het betreffende bedrijf op achterstallig onderhoud van vennootschappen in combinatie met slechte dienstverlening. Deze door Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP verstuurde correspondentie is onzes inziens op lasterachtige wijze geformuleerd.

De brief, die ons in de eerste plaats bijzonder slordig oogt, doordat men bijvoorbeeld spreekt over “Limited” daar waar het ging om een cliënt met een LLP en door het feit dan men zich in de ene passage “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers B.V.” en de andere keer weer “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP” noemt, bevat elementen die geen enkel redelijk doel dienen en, naar onze mening, uitsluitend zo kunnen worden opgevat om andere dienstverleners te beschadigen.

Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP is berucht om dergelijke brieven. Zij voeren deze, naar onze mening, onethische wijze van reclame reeds vele jaren, waarbij wij een patroon zien van consequent en doelbewust concurrerende dienstverleners in één zin te noemen met woorden van een strekking als ‘wanprestatie’, ‘in gebreke’, enz. In de meest recente mailing staat bijvoorbeeld de volgende zinssnede: Helaas komen beide gebreken bij nagenoeg alle LLP’s van uw dienstverlener voor.

Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP voert, voor zover ons bekend, geen specifieke op ons gerichte lasterachtige reclame campagne, zij sturen dit soort correspondentie naar cliënten van nagenoeg alle dienstverleners in de branche.

De betreffende firma is door ons meermaals op dit gedrag aangesproken, maar toont onvoldoende beterschap betreffende de toon van haar mailings en blijft op, volgens ons, volstrekt immorele wijze reclame voeren. Alhoewel we betreuren het te moeten doen, achten we een waarschuwing als deze dan ook op zijn plaats.

Wij vinden dat er niets mis is met gezonde concurrentie, maar dat Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP in ieder geval elementaire fatsoensnormen overschrijdt. Wij distantiëren ons dan ook ten zeerste van dit bedrijf. Wij verwerpen en betreuren de, in onze ogen, lasterachtige en louche wijze waarop dit bedrijf meent haar klantenwerving te moeten voeren. We zijn de mening toegedaan dat Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP de naam van de corporate services branche in zijn geheel een slechte naam bezorgt met dergelijk gedrag.

We beraden ons thans op het nemen van verdere stappen tegen dit bedrijf en roepen cliënten op ons te melden wanneer zij op oneerbare wijze worden benaderd door medewerkers van Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP.

Onderhoud van vennootschappen

Aangezien in de brieven wordt gerefereerd naar het onderhoud van vennootschappen benadrukken wij de ons gevoerde procedures nog eens:

Cliënten met een basispakket:

• hebben geen recht op begeleiding bij de jaarlijkse verplichtingen en zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van de nodigde stukken en nakoming van de jaarlijkse verplichtingen van hun vennootschap. Deze cliënten hebben daartoe na oprichting een code gekregen voor ‘webfiling’, waarmee zij zelf de vennootschap online kunnen beheren via de website van Companies House

• kunnen de data waarop aan de jaarlijkse verplichtingen moeten worden nagekomen vinden in het Current Appointments Report en de welkomstbrief. Beide documenten zijn na oprichting van de vennootschap toegestuurd

Cliënten met een online of uitgebreid pakket:

• kunnen de data waarop aan de jaarlijkse verplichtingen moeten worden nagekomen vinden in het Current Appointments Report en de welkomstbrief. Beide documenten zijn na oprichting van de vennootschap toegestuurd

• ontvangen per na te komen verplichting per email ongeveer één maand op voorhand bericht over de na te komen verplichting met verdere instructies

• ontvangen per email, indien nodig, nog 2 herinneringen wanneer geen reactie wordt ontvangen

Het niet (tijdig) nakomen van de jaarlijkse verplichtingen, waaronder het indienen van de Annual Return, Annual Accounts en betaling van de jaarkosten kan leiden tot boetes of zelfs ambtshalve ontbinding van de vennootschap. Wij adviseren cliënten dan ook niet te wachten tot het laatste moment, maar om tijdig aan de verplichtingen te voldoen.

Cliënten die meer informatie wensen over de status en het onderhoud van hun vennootschap mogen altijd contact met ons opnemen.

Geen reactie mogelijk.

Aankondigingen

Naar een nieuw business model

Per 15 november is deze website over genomen door MB Appiness Solutions. Het doel van de overname is om deze (en onze andere websites) op te laten gaan in een groter zakelijk portaal, dat thans in ontwikkeling is.

Lees meer

Waarschuwing betreffende benaderingspogingen van “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP”

Verschillende cliënten hebben ons geïnformeerd over het feit dat zij per brief, email of telefoon zijn benaderd door het bedrijf “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP”.

Lees meer

Veilig en gemakkelijk online betalen

Onze pluspunten:

  • Online oprichten: Snel, veilig en gemakkelijk
  • Afrekenen in een veilige omgeving: Via iDEAL, paypal, credit card of bank overschrijving
  • Snelle oprichting: Zelfs binnen 24 uur is mogelijk
  • Professioneel advies: Onze adviseurs staan u graag te woord
  • Lage tarieven: Top service tegen de laagte tarieven in de markt
  • Kies zelf uw begeleidingspakket: Betaal nooit teveel voor zaken die u niet gebruikt

Gratis adviesgesprek

Wij geven u graag meer informatie via de telefoon, skype, email of op ons kantoor in Rotterdam

Glasheldere tarieven

Verrassingen achteraf zijn uitgesloten.

Kies uw begeleidingspakket

Waarom betalen voor zaken die u niet gebruikt? Stel daarom zelf uw pakket samen op basis van uw begeleidingsbehoefte.

Snelle oprichting

Uw vennootschap kan al binnen 24 uur geregistreerd zijn!